Ejemplo de frase en chino No.2448

2nd tone
shéi
4th tone
shì
4th tone
zhè
3rd tone
no tone
de
3rd tone   3rd toneno tone
主管?
zhǔguǎn?
      Escuchar
AudioChino Español
      
shéi
¿quién?
      
shì
ser/estar

correcto
      
zhè
este
ahora
      

dentro
interior
      
de
particula
de
       主管
zhǔguǎn
responsable

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi èr shí sān
2723