Ejemplo de frase en chino No.2655

4th tone
zhè
4th tone
shì
2nd tone   no toneno tone
什么?
shénme?
¿Qué es esto?
      Escuchar
AudioChino Español
      
zhè
este
ahora
      
shì
ser/estar

correcto
       什么
shénme
que
algo
cuál

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān bǎi jiǔ shí wǔ
395