Ejemplo de frase en chino No.3079

3rd tone
4th tone   1st tone
必须
bìxū
3rd tone   1st tone
每天
měitiān
1st tone
dōu
4th tone   2nd toneno tone
复习。
fùxí。
Tenque quer revisar cada día.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       必须
bìxū
deber
haber que
tener que
每天
měitiān
cada día
      
dōu
todo
todos
       复习
fùxí
repetir (estudiar)
revisar

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
说服
shuōfú
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān bǎi jiǔ shí jiǔ
399