Ejemplo de frase en chino No.3127

3rd tone
3rd tone
xiǎng
1st tone
2nd tone
chá
2nd tone   no tone
还是
háishi
3rd tone
xiǎng
1st tone
3rd toneno tone
水?
shuǐ?
¿Quieres beber té o agua?
      Escuchar
AudioChino Español
      

      
xiǎng
querer
pensar
      

beber
      
chá
       还是
háishi
o
todavia
      
xiǎng
querer
pensar
      

beber
      
shuǐ
agua

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
后来
hòulái
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān sān bǎi wǔ shí bā
4358