Ejemplo de frase en chino No.3282

4th tone
wèi
no tone
le
3rd tone
zhǎo
4th tone
dào
1st tone   4th tone
工作
gōngzuò
3rd tone
3rd tone
xiǎng
2nd tone
xué
1st tone   2nd toneno tone
中文。
Zhōngwén。
Para encontrar trabajo quiero estudiar chino.
      Escuchar
AudioChino Español
      
wèi
para
por
con motivo de
      
le
partícula ( acción finalizada / cambiada )
      
zhǎo
buscar
      
dào
hasta
a
llegar a
       工作
gōngzuò
trabajar
trabajo
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar

xué
estudiar (学习)
       中文
Zhōngwén
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi èr shí liù
3726