Ejemplo de frase en chino No.3514

3rd tone
2nd tone
xué
4th tone   2nd toneno tone
数学。
shùxué。
Yo estudio matemáticas.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo

xué
estudiar (学习)
       数学
shùxué
matemáticas

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi sān shí sān
1933