Ejemplo de frase en chino No.3780

1st tone   no tone
他们
tāmen
4th tone
zài
1st tone   3rd tone
机场
jīchǎng
4th tone   2nd tone
范围
fànwéi
4th tone
nèi
4th tone   2nd tone
进行
jìnxíng
4th tone   2nd toneno tone
调查。
diàochá。
Elles tenian una investigación en la zona del aeropuerto.
      Escuchar
AudioChino Español
他们
tāmen
ellos
      
zài
estar en (lugar)
       机场
jīchǎng
aeropuerto
       范围
fànwéi
limite
      
nèi
interior
dentro
       进行
jìnxíng
tener lugar
       调查
diàochá
investigar
sondeo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
慌张
huāngzhāng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān líng qī shí
3070