Ejemplo de frase en chino No.4335

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   4th tone
爱好
àihào
4th tone
shì
2nd tone
xué
1st tone   2nd toneno tone
中文。
Zhōngwén。
      Escuchar
AudioChino Español
我的
wǒde
mi
       爱好
àihào
hobby
afición
      
shì
ser/estar

correcto

xué
estudiar (学习)
       中文
Zhōngwén
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān bǎi wǔ shí bā
358