Ejemplo de frase en chino No.4433

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone   4th tone
社会
shèhuì
4th tone
shàng
4th tone   2nd tone
道德
dàodé
4th tone   4th toneno tone
败坏。
bàihuài。
      Escuchar
AudioChino Español
       现在
xiànzài
ahora
       社会
shèhuì
sociedad
      
shàng
encima de
arriba
       道德
dàodé
moral
       败坏
bàihuài
corrupto
malo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
教授
jiàoshòu
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi bā shí qī
2187