Ejemplo de frase en chino No.4477

4th tone   4th tone
顾客
gùkè
3rd tone
hěn
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone
mǎi
1st tone   1st toneno tone
书包。
shūbāo。
      Escuchar
AudioChino Español
       顾客
gùkè
cliente
      
hěn
muy
mucho
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
mǎi
comprar
书包
shūbāo
mochila
cartera

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
正常
zhèngcháng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi qī shí sì
2774